Aangepaste algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van J&T Website zijn bijgewerkt. De afgelopen tijd hebben wijzigingen plaatsgevonden welke nog niet verwerkt waren in de algemene voorwaarden en dit is nu gebeurd. Vanaf heden vervallen de oude voorwaarden ten gunste van deze nieuwe. Lopende contracten blijven hun rechtsgeldigheid behouden. Mocht u vragen hebben kunt u deze stellen via het contactformulier.

Het betreft kleine wijzigingen welke u gedetailleerd kunt terugvinden in de algemene voorwaarden zelf. Bij kleine wijzigingen kunt u denken aan:

  • aangepast adres
  • aangepaste vindplaats van de algemene voorwaarden