MVO

J&T Website hecht waarde aan een stabiele en eerlijke maatschappij waarin ieder individu zijn of haar verantwoordelijkheid durft te nemen. Dit ziet u terug in de prijzen en de wijze waarop wij over service denken. De prijzen zijn fair en wij geven graag persoonlijke aandacht.

In 2015 is J&T Hosting met maatschappelijke projecten gestart. Dit doen wij omdat wij denken dat de maatschappij een belangrijke bijdrage kan leveren aan het sociale leefklimaat in Nederland, zeker in deze moeilijke economische tijden. Dit zijn de maatschappelijk verantwoorde projecten waar wij een financiële bijdrage aan leveren of hebben geleverd:

Werkzoekenden
Om te soliciteren is LinkedIn of een solicitatiebrief tegenwoordig niet meer voldoende. Het is nodig om op te vallen tussen alle reacties. J&T Website realiseert zich dat werkzoekenden niet altijd de financiële armslag hebben om een website te laten bouwen waarmee deze groep zich kan onderscheiden. Daarom kan deze groep in gesprek met J&T Website sterk afwijken van de standaard kosten die J&T Website normaal vraagt, uitstel van betaling krijgen tot men wel een baan heeft of zelfs helemaal niet hoeven betalen. Wij geloven in een sociale maatschappij.

SAO Apeldoorn
De Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn kan financieel ook een bijdrage gebruiken en aangezien eigenaar Bas Steinhauser als amateur scheidsrechter is begonnen draagt hij de club een warm hart toe. Iedereen die de SAO Apeldoorn een warm hart toedraagt kan een opdracht aanleveren voor het maken van een website met de code SAO1516Web en dan wordt €50,- (excl. BTW) van de opbrengst aan de SAO Apeldoorn gedoneerd.